Дейност: Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване
Възложител: „Смарт Просесинг“ ООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на завършване: септември 2018

РЗП 10 000 м2