Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Химтекс“ ООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на завършване: юли 2018
РЗП 1527 м2