Дейност: Изграждане на портал и околно пространство
Възложител: „Енергиен системен оператор“ ЕАД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 15-Октомври-08