Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Скиптър“ ООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на завършване: юли 2018
РЗП 2600 м2