Дейност: Основен ремонт
Възложител:“Ареналес“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на завършване:  октомври 2016