Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Издателска Къща Хермес“ ООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 5-Август-14