Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „ГМ фешън“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 22-Март-13