Дейност: Комплексно изпълнение и обзавеждане
Възложител: „Пума България“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 18-Януари-10