Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Строй – Консулт“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 11-Януари-10