Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Вира груп“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 13-Февруари-13