16-02-my-things

Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Ю ДЖИЯ“ ООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 2-Септември-14