Дейност: Керамични облицовки
Възложител: „Трейс – София“ АД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 28-Август-14