04-01-nestle

Дейност: Проектиране на вертикална планировка и фасадни решения
Възложител: „Нестле България“ АД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 25-Март-09