Дейност: Довършителни работи, нови инсталации – Ел, ВиК, ОВК
Възложител:“Виена Реал Естейт“ ЕАД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на завършване:  ноември 2016