Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител:“Петя 2006″ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на завършване: октомври 2018
РЗП 1200 м2