Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „СКИПТЪР“ ООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на договор / статус: 27-Юни-14