02-01-ema

Дейност: Строителен мениджмънт
Възложител: „ЕМА“ ООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на договор / статус: 2-Април-14