Дейност: Изграждане на ПСОВ
Възложител: Община Тополовград
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 5-Януари-15