Дейност: Комплексно изпълнение
Възложител: „Строй – Консулт“ ЕООД
Изпълнител: „Инженерни Системи“ ООД
Дата на завършване: юли 2010

РЗП 12 000 м2