Дейност: Реконструкция и рехабилитация
Възложител: Обединение „Булсистем“
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 4-Март-14