Дейност: Изграждане на парково осветление
Възложител: Община Горна Малина
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 26-Май-14