Дейност: Реконструкция и рехабилитация
Възложител: Община Тополовград
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 6-Януари-15